Fördela arbetsmiljöuppgifter

Det är viktigt att organisera och att skapa en bra struktur för arbetsmiljöarbetet på företaget. Detta sker genom att man till en eller flera chefer eller arbetsledare fördelar de uppgifter i arbetsmiljöarbetet som ska genomföras. Arbetsgivaren ska se till att de som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet är tillräckligt många och har de kunskaper, befogenheter att fatta beslut och de resurser att vidta åtgärder som behövs för att utföra uppgifterna. Fördelningen ska vara...