Det är viktigt att organisera och att skapa en bra struktur för arbetsmiljöarbetet på företaget. Detta sker genom att man till en eller flera chefer eller arbetsledare fördelar de uppgifter i arbetsmiljöarbetet som ska genomföras. Arbetsgivaren ska se till att de som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet är tillräckligt många och har de kunskaper, befogenheter att fatta beslut och de resurser att vidta åtgärder som behövs för att utföra uppgifterna. Fördelningen ska varaArray