Trycksatta anordningar

Arbete med trycksatta anordningar kan innebära risker. Om en trycksatt anordning används på fel sätt eller om den är i dåligt skick kan anordningen spricka och hela anordningen eller delar av den kastas ut. Det är då ofta stora krafter och energier som sätts i rörelse. Om det händer en olycka med en trycksatt anordning riskerar de som arbetar med eller i närheten av anordningen att utsättas för en tryckvåg eller träffas av de utkastade delarna. Det behöver inte vara hela...