Samordningsansvar

När arbetsgivaren tar in entreprenörer för att utföra vissa arbeten i den egna verksamheten, till exempel service- och underhållsarbete, städning, bevakning med mera, får man som arbetsgivare ett samordningsansvar för arbetet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Skyldigheter och ansvar för samordningsansvarig
  2. Exempel på uppgifter för samordningsansvarig

1. Skyldigheter och ansvar för samordningsansvarig

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 7e § ska den som är samordningsansvarig se...