Företagshälsovård/företagshälsa

Med företagshälsovård/företagshälsa avses enligt arbetsmiljölagen en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. När kompetensen inom den egna organisationen inte räcker till i arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård/företagshälsa eller motsvarande sakkunnig hjälp som stöd i arbetsmiljöarbetet. De kan anlitas för att genomföra riskbedömningar eller utredningar (exempelvis tekniska, ergonomiska, kemiska eller...