Maskiner och arbetsutrustning

De vanligaste verkstadsmaskinerna som enligt AFA Försäkrings Arbetsskadestatistik är involverade vid arbetsolyckor är pelarborrar, fräsar, slipmaskiner och svarvar. Ofta blir följderna vid olyckorna förlust av kroppsdelar eller klämskador - tyvärr ofta med långa sjukskrivningar.

Innehållsförteckning

  1. Instruktioner och utbildning
  2. Att använda maskiner och arbetsutrustning
  3. Säkra stopp
  4. Underhåll och kontroller
De arbetsmoment som oftast orsakar en skada med maskin...