Arbetsgivarens ansvar

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten. I detta ansvar ingår att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ansvar för rehabiliteringen av sjuka arbetstagare. Arbetsgivaren är skyldig att upprätta en arbetsmiljöpolicy samt fastställa rutiner för rehabiliteringsarbetet. Om företaget har fler än 10 anställda ska policyn och rutinerna vara skriftliga. En tydlig arbetsmiljöpolicy underlättar chefernas...