Hemarbete/Distansarbete

Allt fler arbetstagare har möjlighet att då och då arbeta hemifrån. Arbete hemifrån kan innebära arbetsmiljörisker. Arbetsgivaren, tillsammans med den anställde, ska se till att ha kontroll på dessa risker så att arbetet blir så säkert som möjligt

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Arbetsmiljöansvar vid hemarbete och distansarbete – vad gäller?
  2. Arbete hemifrån
  3. Distansarbete
  4. Organisatorisk och social arbetsmiljö - kommunikation och dialog avgörande
  5. ...