Avtal om yrkesintroduktion

TEKO och IF Metall har träffat en överenskommelse om yrkesintroduktionsanställning. Förändringarna jämfört med det tidigare avtalet är att det är tillämpligt på andra grupper än ungdomar, till exempel nyanlända och att det inte innehåller någon åldersgräns. Underlätta anställning Syftet med det nya avtalet är att underlätta anställning av nyanlända och andra arbetssökande oavsett ålder genom yrkesintroduktionsanställningar som kombinerar arbete och...