Ny regelstruktur med nya föreskrifter från Arbetesmiljöverket

1 januari 2025 börjar Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur med nya föreskrifter att gälla. Syftet med den nya strukturen och de nya föreskrifterna är att göra det lättare att hitta i regelverket och lättare att ta till sig innehållet. Huvudprincipen har varit att skyddsnivån inte ska sänkas och att kravnivån inte ska höjas generellt sätt. I den nya strukturen är antalet förskriftshäften begränsat till 15 st. Reglerna har fördelats mellan häftena så att grundläggande...