Informera om anställningsvillkor

Arbetsgivaren ska inom en månad efter anställningens början skriftligen informera om anställningsvillkoren. Det är dock inte nödvändigt om anställningstiden är kortare än en månad.