Ordinarie arbetstid

Man skiljer på tillgänglig arbetstid och ordinarie arbetstid. I den tillgängliga arbetstiden ingår ordinarie arbetstid och eventuell övertid. Den tillgängliga arbetstiden är 48 timmar per sjudagarsperiod, beräknat som ett genomsnitt över ett kalenderår. Den ordinarie arbetstiden är den tid en heltidsarbetande medarbetare är schemalagd per vecka. Även denna tid beräknas som ett genomsnitt över ett kalenderår. Det är alltså möjligt att tillämpa så kallad varierad...