Avskedande

För att kunna avskeda en anställd krävs att arbetsgivaren ska kunna bevisa att den anställda på ett mycket grovt och allvarligt sätt brutit mot sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Om avskedandet verkställs innebär det att anställningen avbryts med omedelbar verkan och upphör utan uppsägningstid. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att försöka omplacera den anställde när det finns grund för avsked. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  1. Laglig grund för avskedande
  2. ...