Arbetsskador och tillbud

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa, olycksfall i arbetet eller om något allvarligt tillbud inträffar ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Arbetsskador, färdolycksfall, arbetssjukdomar, olyckor och allvarliga tillbud ska även anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. I navigeringen hittar du information om anmälan av arbetsskador och allvarliga tillbud, utredning av arbetsskador,...