Att anställa utländsk medborgare

Arbetsgivare har ett ansvar att kontrollera att en utländsk medborgare har rätt att vistas och arbeta i den aktuella verksamheten i det specifika yrket i Sverige innan personen anställs. Därutöver har arbetsgivaren avseende dessa personer en dokumentationsskyldighet samt en underrättelseskyldighet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Arbetsgivarens ansvar
  2. Arbetstillstånd
  3. Steg-för-steg-guide för ansökan om arbetstillstånd
  4. Dokument som visar rätten att vistas och arbeta i...