Steg-för-steg: Löneprocessen – Tekoavtalet IF Metall

1. Förberedelser

Utifrån de centrala löneavtalen är det viktigt att stämma av de ekonomiska förutsättningarna i bolaget. Om bolaget haft en god utveckling ekonomiskt kan det finna anledning att tillföra ytterligare medel utöver det centrala avtalet till revisionen och ta ställning till hur sådana medel i så fall ska användas. Vidare är det viktigt att kontrollera vilka av de anställda som omfattas av revisionen och att deras ingående löner är korrekta. Gå igenom...