Steg-för-steg: Löneprocessen – Tjänstemannaavtalet Sveriges Ingenjörer

För Sveriges Ingenjörer finns det två olika löneavtal därför är det viktigt att parterna i förhandling försöker träffa en överenskommelse om formerna för de lokala förhandlingarna

1. Förberedelser

Utifrån de centrala löneavtalen är det viktigt att stämma av de ekonomiska förutsättningarna i bolaget. Om bolaget haft en god utveckling ekonomiskt kan det finna anledning att tillföra ytterligare medel utöver det centrala avtalet till revisionen och ta ställning till hur...