Steg-för-steg: Riskhantering

Välkommen till TEKO:s praktiska Steg-för-steg-guide om riskhantering. Om du följer stegen blir det lättare att göra rätt. Vi hoppas att du får nytta av guiden.

1. Undersök arbetsmiljön

Det finns många olika sätt att undersöka arbetsmiljön. Skyddsronder kan vara ett sätt att undersöka arbetsmiljön. Andra exempel kan vara att genomföra enkäter och intervjuer, genomföra olika typer av mätningar kring exempelvis buller, exponering för olika typer av ämnen som alstras av...