Känd avsändare för flygfrakt

Bolag som själva packar och skickar flygfrakt kan ansöka om att få tillämpa en förenklad säkerhetshantering av flygfrakten genom att bli godkända som så kallad ”känd avsändare” av Transportstyrelsen. För detta krävs att vissa personalkategorier genomgår en säkerhetsprövning avseende bland annat personens identitet, straffregisterkontroll, anställning och utbildning, något som innebär att arbetsgivaren behöver behandla specifika personuppgifter. Det är frivilligt att...