Elektromagnetiska fält

Bakgrunden till regelverket om elektromagnetiska fält är Europeiska Unionens direktiv 2013/35/EU om elektromagnetiska fält.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Vilka berörs?
  2. I praktiken, hur gör vi?
Direktivet har överförts till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält (AFS 2016:3). I föreskrifterna anges till exempel insatsnivåer och gränsvärden, krav på hur risk- och exponeringsbedömning ska göras, krav på information till arbetstagarna och under vilka...