Årlig uppföljning

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta ska ses som en övergripande kontroll av arbetsmiljöarbetet och kan jämföras med en årlig revision av till exempel andra ledningssystem i verksamheten. Genom att på ett strukturerat sätt följa upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete kan arbetsgivaren kontrollera om arbetet fungerar som det ursprungligen var tänkt, att rutiner, riskbedömningar, uppgiftsfördelningen fungerar i...