Ansvar vid in- och uthyrning av personal

Arbetsmiljöansvaret är gemensamt/delat mellan bemanningsföretaget som hyr ut personal och arbetsgivaren som hyr in personal. Bemanningsföretaget är arbetsgivare med ansvar för sin personal och vilka arbeten de hyrs ut till. Företaget som hyr in personal har ett arbetsledningsansvar och ska se till att det dagliga arbetet utförs på ett säkert sätt och i en god arbetsmiljö. Den inhyrda personalen omfattas av den inhyrande arbetsgivarens ordinarie systematiska arbetsmiljöarbete...