Samverkan, skyddsombud och skyddskommitté

Skyddsombuden, eller som det också kan heta arbetsmiljöombud, är de anställdas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön. Skyddskommittén, eller arbetsmiljökommittén, är det organ där mycket av samverkan på arbetsmiljöområdet faktiskt äger rum.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Hur många skyddsombud?
  2. Vem utser skyddsombuden?
  3. Regionala skyddsombud
  4. Skyddsombudens uppgifter
  5. Skyddsombudets rättigheter
  6. Utbildning
  7. Tid
  8. Information
  9. Tillträdesrätt till...