Kamerabevakning

Kamerabevakning på en arbetsplats kan innebära ett intrång i den personliga integriteten för de som bevakas, inte minst gäller det de individer som arbetar där. Bolag som genom kameraövervakning behandlar sina arbetstagares personuppgifter måste därför följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och svenska regler om personuppgiftsbehandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  1. Kamerabevakning och GDPR
  2. Skyldighet att lämna information vid kamerabevakning
  3. Behövs tillstånd för...