Sjukavdrag och sjuklön

Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 dagarna i en sjukperiod. Från sjuklönen görs ett karensavdrag som motsvarar 20% av den genomsnittliga sjuklönen per vecka. Fr.o.m. dag 15 och framåt i sjukperioden utgår ingen lagstadgad sjuklön. För tjänstemännen betalar arbetsgivaren kollektivavtalad sjuklön även efter dag 15.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Löneavdrag, sjuklön och karensavdrag dag 1-14
  2. Löneavdrag dag 15 och senare – Tekoavtalet IF Metall
  3. Löneavdrag...