Lagar

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön. Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder genom att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra. Det finns ett stort antal lagar som styr arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter med årtal och ett nummer. Här hittar du Arbetsmiljöverkets författningssamling.