Visstidsanställnings upphörande

Bestämmelserna om visstidsanställningar i anställningsskyddslagen (LAS) är helt ersatta av TEKO:s centrala kollektivavtal. Det innebär bland annat att en visstidsanställning enligt Tekoavtalet och Tjänstemannaavtalets bestämmelser aldrig per automatik övergår till en tillsvidareanställning.

Allmänt

Visstidsanställningar enligt Tekoavtalet och Tjänstemannaavtalet upphör utan uppsägning när den överenskomna tiden löpt ut. Det finns inga formella krav på att...