Första hjälpen och krisstöd

Om det inträffar en olycka på arbetsstället behöver det finnas beredskap för att snabbt sätta in första hjälpen och krisstödsåtgärder.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Beredskap för första hjälpen och krisstöd
  2. Första hjälpen-utrustning
  3. Kunskaper i första hjälpen
  4. Kunskaper om krisstöd
  5. Hantering av kriser på arbetsstället

1. Beredskap för första hjälpen och krisstöd

På varje arbetsställe ska finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och...