Handintensivt arbete

Den 1 november 2019 ändrades Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Belastningsergonomi, bland annat genom att ett nytt begrepp infördes; handintensivt arbete. Även regler om medicinska kontroller vid handintensivt arbete infördes. Här förklarar vi begreppet och vad du som arbetsgivare behöver tänka på. Även när en ny fråga behöver hanteras är det viktigt att tänka på att det är det systematiska arbetsmiljöarbetet som utgör grunden och att handintensivt arbete liksom andra...