Belastningsergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder. Det finns många faktorer som kan påverka de belastningsergonomiska förhållandena, till exempel utformning av arbetslokaler, arbetsplatser, arbetsobjekt, belysning, verktyg och hur arbetet organiseras. Området belastningsergonomi regleras framför allt av Föreskrifterna om belastningsergonomi (AFS 2012:2). TEKO:s nära...