Utreda arbetsskador, olyckor och tillbud

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa, olycksfall i arbetet eller om något allvarligt tillbud inträffar ska arbetsgivaren utreda sådana händelser. En utredning ska syfta till att identifiera och åtgärda orsakerna till händelsen så att risker för ohälsa eller olycksfall kan förebyggas framöver. Utredning Utredningens syfte är i första hand att se till att grundorsakerna till en olycka eller tillbud identifieras och åtgärdas så att det inte inträffar igen. Det...