Utlandsarbete

Inför att en arbetstagare ska arbeta utomlands måste arbetsgivaren undersöka vilka risker uppdraget kan innebära och se till att dessa hanteras. Tänk på att det är mottagarlandets lagar som gäller för arbetet utomlands. Som utsändande arbetsgivare kan du därför behöva sätta dig in i de regler som gäller i landet där arbetet ska utföras.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Lagstiftning vid utlandsarbete
  2. Instruktionsskyldighet enligt svensk lagstiftning
  3. Att tänka på inför...