Kollektivavtal – Introduktion

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan å ena sidan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och å andra sidan en facklig organisation. För att räknas som ett kollektivavtal måste avtalet vara skriftligt, undertecknat av båda parter samt avse anställningsvillkor eller övriga förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Nya kollektivavtal 2023-2025 är tecknade Industrins avtalsförhandlingar är klara och nya kollektivavtal är på plats. Avtalen som TEKO har...