Korttidsarbete efter den 30 september 2021

Sedan 16 mars 2020 har särskilda, tillfälliga, regler gällt för korttidsarbete. De tillfälliga reglerna upphör att gälla den 30 september 2021 och därefter ska det ordinarie regelverket tillämpas. Om inga förändringar sker kommer många företag inte kunna erhålla statligt stöd efter den 30 september 2021.

1. Allmänt

Det tillfälliga regelverket rörande korttidsarbete, så kallad ”korttidspermittering”, upphör att gälla den 30 september 2021, om inte riksdagen beslutar...