Innan anställning

Arbetsgivaren har fri anställningsrätt och kan göra sitt eget urval bland de arbetssökande. En arbetsgivare får i sitt urval självklart inte diskriminera någon och måste även beakta om någon tidigare anställd har företrädesrätt till återanställning i bolaget och om det finns en skyldighet att först förhandla. En rekrytering kräver därför en del förberedande arbete.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Arbetstagare, uppdragstagare eller konsult?
  2. Företrädesrätt
  3. ...