Arbetsledningsrätten

En grundläggande princip inom arbetsrätten är den så kallade arbetsledningsrätten. Den innebär att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och bestämmer över verksamheten. Principen gäller som en allmän rättsgrundsats sedan den så kallade decemberöverenskommelsen från 1906 och enligt Arbetsdomstolens praxis. Det är bolagets organisation och beslutsordning som avgör vilka personer som ska företräda bolaget och därmed utöva arbetsledningsrätten....