Anställningsskyddslagen

Arbetstagarbegreppet AD 2005 nr 16: Arbetstagare eller uppdragstagare? Ladda ner Anställningsformer AD 2005 nr 117: Blir summan av flera på varandra följande projektanställningar en tillsvidareanställning? Ladda ner AD 2002 nr 28: Vikariatsanställning enligt tjänstemannaavtalet Ladda ner Avsked och uppsägning på grund av personliga skäl AD 2006 nr 11: Det nack-, rygg-, höftbesvärade vårdbiträdet i Hudiksvall Ladda ner AD 2006 nr 16: Privata telefonsamtal...