Studieledighet

Här hittar du information om när en anställd har rätt att vara tjänstledig på grund av studier, hur en ansökan bör se ut och vad som gäller när den anställde återgår i tjänst. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  1. Steg-för-steg-guide: Att hantera studieledighet
  2. Rätt till ledighet
  3. Ansökan om studieledighet
  4. Skjuta upp ledigheten
  5. Arbete under studieledigheten
  6. Övrigt under studieledigheten
  7. Avbryta ledighet i förtid
  8. Återgång i arbete
  9. Tvister och...