Att anställa företagsledare och chefer

Enligt anställningsskyddslagen (LAS) är företagsledare, och anställda i därmed jämförlig ställning, undantagna från lagens tillämpningsområde. Det betyder att arbetsgivare kan komma överens med anställda i denna kategori om exempelvis andra uppsägningsregler än de som framgår av LAS. Denna så kallade undantagskrets är dock mycket begränsad och ska tillämpas restriktivt. Det är ofta svårt att avgöra vem som ska betraktas som företagsledare eller i därmed jämförlig...