Blanketter

Detta är endast förslag på hur blanketterna kan utformas. TEKO ansvarar ej för hur blanketterna används, ej heller ansvaras för att de är rätt ifyllda. I eventuella avtalssituationer är det viktigt att rådfråga juridisk expertis. Blanketterna finns i PDF. Blanketterna är i PDF och är ifyllningsbara. Frågor om sidans innehåll: Elsa Haregot, 08-762 66 63 Har du frågor om blanketterna och hur de fylls så kan du ringa Stefan Borg 08-782 08 62 eller arbetsgivarjourenArray