Anställdas uppfinningar

Frågan om rätten till anställdas uppfinningar regleras genom kollektivavtal, det så kallade uppfinnaravtalet. De uppfinningar som avses i avtalet är patenterbara uppfinningar. Observera att detta enbart gäller Tekoavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. Ladda ner uppfinnaravtalet här Uppfinningarna är indelade i kategorier enligt nedan:
  • A-uppfinning: Uppfinning inom ramen för den anställdes tjänst
  • B-uppfinning: Uppfinning vars utnyttjande faller inom...