När du anställer

Skriv ett anställningsbevis så snart ni kommit överens om anställningsvillkoren och innan anställningen påbörjas. Den anställde ska också ta del av interna regler och policys som gäller på arbetsplatsen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Hur uppstår en anställning?
  2. Anställningsformer och sysselsättningsgrad
  3. Anställningsavtalet
  4. Blanketter för anställningsbevis
  5. Personuppgifter
  6. Arbetare eller tjänsteman?

1. Hur uppstår en anställning?

En överenskommelse om...