Lyftanordningar

Ett stort antal arbetsplatser och arbetstagare använder dagligen lyftanordningar och lyftredskap. Olyckor eller tillbud inträffar till exempel vid koppling av laster, personlyft och uppställning av mobila maskiner. Lyftanordningar och lyftredskap omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6). Föreskrifterna ställer bland annat krav på undersökning och riskbedömning, kunskaper, underhåll och kontroll. Arbetsgivaren...