Arbetsmiljöpolicy och mål

Varje företag ska ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsmiljöförhållanden ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. En arbetsmiljöpolicy ska beskriva företagets visioner och övergripande riktlinjer för arbetsmiljöarbetet. Syftet är att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö fri från olycksfall och ohälsa. På samma sätt som ett företag sätter ekonomiska mål kan mål för...