Riskhantering

Det centrala i arbetet är att regelbundet undersöka och bedöma arbetsmiljörisker i verksamheten, genomföra åtgärder för att ta bort eller minska arbetsmiljöriskerna samt kontrollera att genomförda åtgärder har fått avsedd effekt. När ska riskhantering göras? Riskhanteringen ska göras:
  • fortlöpande och regelbundet, enligt de rutiner man har för arbetet,
  • om olyckor eller tillbud inträffar,
  • inför ändringar i verksamheten samt
  • inför särskilt riskfyllda...