Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning vid ändringar i verksamheten för att bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall. Riskbedömningen, som ska vara skriftlig, kallas ibland även för konsekvens- eller riskanalys. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  1. Vilka ändringar ska riskbedömas?
  2. Vad ska riskbedömas, när ska det göras och vilka ska delta i arbetet?
  3. Steg för steg: riskbedömning inför ändringar i verksamheten

  1. Vilka...