Fysisk arbetsmiljö

Vad är fysiska arbetsmiljöfaktorer? Det vi traditionellt betecknar som påverkansfaktorer i den fysiska arbetsmiljön är till exempel arbetslokaler, ventilation, belysning, elektromagnetiska fält, strålning, ljud och buller, vibrationer, maskinsäkerhet, kemiska hälsorisker, belastningsergonomi med mera. Det är alltså den del av arbetsmiljön som vi kan se, känna och på annat sätt påverkas fysiskt av. Genom kontinuerliga riskbedömningar på arbetsplatsen är den också...