Jourtid och beredskapstjänst

Om verksamheten så kräver finns möjlighet att tillämpa jourtid och/eller beredskapstjänst på arbetsplatsen. Jour och beredskap är två begrepp som används för att beskriva en situation där arbetstagaren inte utför faktiskt arbete åt arbetsgivaren, men är redo att vid behov utföra arbete

1. Jourtid

Med jourtid menas tid då den anställde på grund av verksamhetens natur måste uppehålla sig på arbetsplatsen för att vid behov utföra arbete. Tid då arbete faktiskt utförs...