Sjuklön och sjukpenning

Här redogörs för de tillfälliga reglerna om sjuklön och sjukpenning med anledning av coronapandemin.

Ersättning vid frånvaro på grund av sjukdom

Blir medarbetaren sjuk ska den sjukskriva sig enligt kollektivavtalet eller interna rutiner och uppbär därmed sjuklön. Regeringen har beslutat att återinföra ersättningen för höga sjuklönekostnader från och med den 1 december 2021 till och med den 31 mars 2022. Det innebär att staten ersätter arbetsgivare för högre...