Överenskommen tjänstledighet utan stöd i lag

All annan form av tjänstledighet, som inte grundar sig på rättigheter enligt lag, hanteras såsom överenskommen tjänstledighet utan lön. Det är arbetsgivaren som ensidigt bestämmer om sådan tjänstledighet kan beviljas och som avgör om ledigheten skulle orsaka problem för verksamheten på arbetsplatsen. Eftersom en överenskommen ledighet inte hanteras i lag gäller inte heller några regler om till exempel rätten att avbryta ledigheten, skydd mot omplacering eller...