Övertid & mertid

När det finns behov av att tillfälligt öka arbetstiden på en arbetsplats kan arbetsgivaren beordra övertid. Det är arbetsgivaren som avgör om det är nödvändigt att en eller flera arbetstagare arbetar övertid. Om arbetsgivaren beordrar övertidsarbetet i god tid har arbetstagaren arbetsskyldighet, om han eller hon inte har vägande skäl som förhindrar övertidsarbetet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Allmänt om övertidsarbete
  2. Skyldighet att arbeta övertid
  3. Övertidsregler -...